منتظر حضور در اردبیل پرسشگران خبر


عکسی از گروهی که در مقابل یکی از عمارت های تاریخی اردبیل منتظر ظهور هستند.

منتظر ظهور در اردبیل

اگر اطلاعات بیشتری در مورد مدرسه شاه عباس اردبیل دارید برای ما ارسال کنید

آدرس ایمیل: [email protected]

آدرس تلگرام: [email protected]

آماده انتشار عکس های تاریخی شما در سایت ساوالان خبر هستیم.

«ساوالان خبر» پربازدیدترین پایگاه خبری استان اردبیل است