معرفی ۶۰ واحد صنعتی اردبیل به وزارتخانه


رامین صادقی گفت: در راستای اجرای طرح جامع وزارت حراست برای بازسازی و نوسازی صنایع کشور، آمار ۶۰ واحد صنعتی استان برای تامین اعتبار و مشوق ها به این وزارتخانه ارسال شده است.

رامین صادقی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: بر اساس اجرای طرح جامع وزارت حراست برای بازسازی و نوسازی صنایع کشور، ۶۰ واحد صنعتی استان نیز آمار و ارقام دریافت کرده اند. منابع مالی و تشویقی برای وزارت.

رامین صادقی بیان کرد: برای نوسازی این واحدها یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن از طریق تسهیلات تامین می شود.

به گفته رئیس سازمان معدن و تجارت استان اردبیل، این واحدها عمدتاً در صنایع نساجی، معدنی، صنایع پایین دستی پتروشیمی و فولاد و صنایع غذایی فعال هستند.

صادقی تصریح کرد: با تحقق این مشکل و نوسازی واحدها، صادرات کالاهای تولیدی آنها افزایش چشمگیری خواهد داشت و زمینه ساز افزایش ۳۰ درصدی اشتغال در این بخش ها می شود.

به گزارش ایرنا، احیای واحدهای ثابت و نوسازی آنها یکی از مهم ترین برنامه های حوزه صنعت در دولت سیزدهم بود که نهادهای مسئول در این زمینه اهتمام جدی داشته اند.

در همین راستا، علی رسولیان، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی کشور پنجشنبه گذشته در نشست دولت و بخش خصوصی در اردبیل از احیای ۴۵۰ واحد تولیدی راکد و بازگشت به چرخه تولید از ابتدای سال جاری.

رسولیان در این نشست همچنین گفت: امسال هدف احیاء و فعال سازی ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد در شهرها و نواحی صنعتی کشور است و با احیای این تعداد واحد، پیش بینی می شود برای ۲۸ هزار و ۸۰۰ نفر شغل ایجاد شود. .

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: در حال حاضر ۸۴۸ شهر و ناحیه صنعتی با ۵۰ هزار واحد صنعتی در زمینه تولید و اشتغال فعال هستند و زیرساخت های لازم در این شهرستان ها مهیا است و برای رفع خلاها و کمبودهای برخی از آنها کار در حال انجام است. شهرهای مربوط به زیرساخت ها نیز در حال حل و فصل است.

بر اساس اظهارات این مقام مسئول، در سال گذشته ۹۹۰ هکتار از اراضی بایر شهر های صنعتی و از ابتدای امسال تاکنون ۴۰۰ هکتار از اراضی بایر شده خلع ید شده است.

رامین صادقی: معرفی 60 واحد صنعتی اردبیل به وزارتخانه

معرفی ۶۰ واحد صنعتی اردبیل به وزارتخانه