مصرف بیش از ۸۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در اردبیل


مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از مصرف ۸۲۴ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش‌های مختلف اعم از مسکونی، عمومی و صنعتی در سال جاری خبر داد.

تامین گاز

میر سعید سید متین; مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل در خصوص مصرف بیش از حد گاز طبیعی با بیان اینکه میزان مصرف گاز طبیعی در کشور ۶ برابر سرانه مصرف جهانی است، اظهار داشت: مصرف گاز طبیعی در کشور ۶ برابر سرانه مصرف جهانی است. وی تصریح می کند: کشت مهم ترین راه حل در کوتاه مدت است و با آن می توان به صرفه جویی بالایی در بخش داخلی دست یافت.

سید متین حجم بالای مصرف گاز طبیعی را ناشی از توسعه روزافزون شبکه های گاز و جذب مشترکین جدید می داند و می افزاید: مصرف گاز در استان در سال های اخیر به دلیل توسعه شبکه گاز و توسعه شبکه گاز افزایش یافته است. جذب مشترکین جدید و هر ساله میزان مصرف به ویژه در فصل زمستان رو به افزایش است که باید با ارائه الگوی مصرف بهینه، فرهنگ سازی استفاده ایمن از گاز طبیعی مدیریت شود تا بتوانیم از فرصت های ایجاد شده برای ترویج شعار سال جدید برای تحقق.

وی مصرف ۸۲۴ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان طی سه ماهه امسال را بیش از استانداردهای مصرف جهانی عنوان کرد و اظهار داشت: از کل گاز مصرفی استان ۴۶۴ میلیون مترمکعب مربوط به مصرف داخلی است. و مصرف صنعتی و ۳۶۰ میلیون متر یک مکعب گاز نیز توسط نیروگاه ترکیبی حرارت و برق اردبیل مصرف شد.

وی در توضیح بیشتر درباره افزایش مصرف گاز طبیعی گفت: این میزان مصرف گاز طبیعی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است که بخش مسکونی و صنعتی با رشد ۹۸ میلیون مترمکعبی و اردبیل. بخش نیروگاه سیکل ترکیبی با ۳۶ میلیون متر مکعب کاهش مصرف گاز را تجربه کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل تامین مستمر و پایدار گاز طبیعی را مستلزم مشارکت مشترکان در رعایت الگوی مصرف عنوان کرد و اظهار داشت: افزایش تعداد مشترکان گاز در روند رو به رشد مصرف گاز طبیعی تاثیر داشته است. ، اما مطمئنا با رعایت الگوهای بهینه مصرف گاز طبیعی و رعایت دمای آسایش می توان در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی کرد.

مصرف بیش از 800 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در اردبیل

مصرف بیش از ۸۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در اردبیل