مشکلات زناشویی میانسالان پرسشگران خبر


اگرچه ازدواج در میانسالی تصمیم سختی است، اما از نظر روانشناسی نکات مهمی وجود دارد که در این مقاله به آنها اشاره خواهد شد.

مشکلات ازدواج در دوران میانسالی

به تعویق انداختن عروسی توصیه نمی شود، اما…

به طور کلی بحث تاخیر و افزایش سن ازدواج برای اکثر افراد امری منفی تلقی می شود و قابل تجویز نیست، اما برای برخی افراد به صورت موردی و شخصی قابل تایید و تجویز است. بنابراین تشکیل خانواده برای برخی افراد به دلیل برخی موانع و مشکلات و ذهن شخصی آنها توصیه نمی شود. یا افرادی که با هم سازگار نیستند، اخلاق و روحیه آنها باعث ارعاب و ظلم به شوهرانشان می شود و شاید حتی نسلی که این افراد پشت سر می گذارند دچار مشکلات زیادی شود. بنابراین باید این دسته از افراد را از این موضوع کنار گذاشت یا حداقل پس از درمان فرصت تشکیل خانواده را فراهم کرد.

تأثیر تکاملی ازدواج در سن مناسب بیشتر است

ازدواج به موقع برای افراد دیگر مستحب است و این امری واجب و ضروری است. زیرا ازدواج تأثیر تکاملی بر افراد دارد و این نتایج در سنین مناسب برای ازدواج بیشتر است. بلوغ و صفات مثبت در افراد با ازدواج ایجاد می شود و ایجاد تعادل در روحیات، افکار، اخلاق و سبک زندگی از دستاوردهای ازدواج است. با بالا رفتن سن ازدواج، بخشی از ظرفیت های فرد از بین می رود که باید به تحکیم کانون خانواده و تربیت فرزندان اختصاص یابد. به همین دلیل به نظر می رسد اگر این خواننده واقعا قصد ازدواج داشت می توانست با تصمیم گیری به موقع تری از این اتفاق سود بیشتری ببرد.

کودکانی که درک نمی شوند

جاذبه غریزی که خداوند در وجود زن و مرد قرار داده و باید پشتوانه تربیت فرزند و محور خانواده باشد، اگر انسان در اوج این جاذبه و قدرت از آن استفاده نکند. می گویند که به نوعی هدر رفته است. موضوع افزایش فاصله سنی با فرزندان نیز مورد توجه قرار گرفته و تفاهم متقابلی بین والدین و فرزندان وجود ندارد. همین آقای اعتمادی اگر بچه داشته باشد در سن کم فرزندش حداقل ۷۵ یا ۸۰ سال دارد!

تنظیم سخت تر می شود

علاوه بر این موارد، در سنین پایین تر، سازگاری افراد بیشتر است. در دوران سالمندی سازگاری برای زوجین دشوارتر است و به دلیل تشکیل کادرها، امکان تغییر کمی وجود دارد که مانع از توافق افراد با یکدیگر می شود. در نهایت باید توجه داشت که چه زمانی می توان بر پایین بودن سن ازدواج تاکید کرد تا هر دو طرف مولفه های لازم برای ازدواج را داشته باشند.

نویسنده: Dr. نگین اخوین

مشکلات ازدواج در دوران میانسالی

مشکلات ازدواج در دوران میانسالی