You are currently viewing مسح با کویتوس توسط بهاره هندیجانی

مسح با کویتوس توسط بهاره هندیجانی


پماد با کویتوس

افراد چاق برای کاهش وزن از روش های مختلفی استفاده کرده اند. یکی از روشهایی که در زمینه آنها مورد مطالعه قرار گرفته است روشهای لاغری داخلی است. کاویتاسیون یکی از راه های کاهش وزن است. این روش برای افرادی که بدون نگاه به لباس چاق هستند ، برای افرادی که در قسمت های خاصی از بدن از جمله شکم چربی دارند مفید است.

این روش نیاز به بستری شدن دارد. بیهوشی هیچ دوره توانبخشی مورد نیاز نیست. بنابراین ، این یک سوراخ است که به زیبایی بدن کمک می کند. این یک روش بدون درد است. امواج فراصوت در دستگاه انعقاد استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید