مرگ ۶۰ نفر از اهالی استان اردبیل با مواد مخدر


به گفته بهنام بهشتی در سال ۱۴۰۰ ۶۰ فوتی بر اثر اعتیاد به ثبت رسیده است، وی گفت: از این تعداد ۵۷ فوت نر و سه پا ماده هستند.

معتاد

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل گفت: سال گذشته ۲۷ هزار و ۱۷۶ معتاد در این استان در چرخه درمان قرار گرفتند.

بهنام بهشتی بیان کرد: این تعداد معتاد از خدمات درمانی در مراکز درمانی سوء مصرف مواد، مراکز بازپروری اقامتی، مراکز خودارجاعی و مراکز خدمات MMT برخوردار شدند.

وی به تعداد ۶۰ فوتی اعتیاد در استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۵۷ فوت مرد و سه فوت زن هستند که بر اثر مصرف مواد مخدر و روانگردان جان خود را از دست داده اند.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل با بیان اینکه یک قدم بیشتر در این مسیر است و نباید اتفاق بیفتد، گفت: ۹۲ مرکز MMT در استان وجود دارد.

بهشتی افزود: از این تعداد ۶۵ مرکز در مرکز استان و مابقی این مراکز در شهرستان ها پراکنده هستند.

وی از همکاری ۵۲ سازمان مردم نهاد در زمینه پیشگیری و کاهش آسیب های مواد مخدر با دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان جویا شد و تصریح کرد: این سازمان ها به صورت داوطلبانه و با هدف انسان دوستانه فعالیت خود را آغاز کرده اند.

بهشتی از ۱۹ شهید در مسیر مبارزه با مواد مخدر در استان اردبیل خبر داد.

کمپ ترک اعتیاد