مرد فر| صرفه جویی و مدیریت مصرف آب خواسته مردم برای غلبه بر خشکسالی است


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مخاطبان برنامه «فارس من» خبرگزاری فارس با ثبت کمپینی با عنوان «صرفه جویی و کنترل مصرف آب در جاده های خشکسالی» خواهان ادامه آن شده بودند.

آنها اعلام کردند: کاهش بارندگی و عدم مدیریت صحیح برداشت و مصرف آب در کشاورزی، صنعت و خانوارها سال هاست کشور را در معرض خطر خشکسالی قرار داده است. طرح ملی و جامع آب کشور باید توسط مدیران تهیه و اجرا شود و راه های کاهش مصرف با آموزش و عزم ملی صحیح اجرا شود. هدر دادن آب آشامیدنی یا منابع حیاتی ارزشمند زمین در استخرهای عمومی و خصوصی، روش های آبیاری کم بازده در باغبانی و کشاورزی، فضای سبز و … غیر قابل قبول است.

با توجه به ماموریتی که خبرگزاری فارس در خصوص پیگیری موضوعات من فارس برای خود تعریف کرده است، قطعا پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داده و از مسئولین توضیح می خواهد، سایر کاربران نیز می توانند به این موضوع بپیوندند. امضاکنندگان این کمپین در صورت تمایل.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید