مدیرعامل دخانیات: مسن ترین مافیا در دخانیات است/ سن سیگار کشیدن به ۱۳ سال رسید
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در بخشی دیگر از سخنان خود به پیچیدگی کار در حوزه دخانیات اشاره کرد و با بیان اینکه به شدت مخالف افزایش مصرف دخانیات و همچنین کاهش سن مصرف سیگار هستیم، تاکید کرد: واقعا جای تعجب دارد. و نگران کننده است که سن مصرف سیگار در کشور ما از ۲۰ سال به ۱۳ سال رسیده است.