مدیرعامل خانه مطبوعات هرمزگان معرفی شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعتماد اعضا و ابقای هیات مدیره، علی اکسیر به عنوان مدیرعامل و اشرف پورباقری به عنوان رئیس هیات مدیره جدید خانه مطبوعات و رسانه استان هرمزگان رسما منتشر و ثبت نام کردند. .

ماه گذشته پس از بررسی های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، اعضا مجددا به تداوم هیات مدیره فعلی رای دادند و به منظور ایجاد وحدت بین رسانه ها و دغدغه های صنفی، جلسات هیات مدیره برگزار شد. سازماندهی شدند.

پس از برگزاری این جلسات و برگزاری انتخابات هیئت مدیره، «علی اکسیر» به عنوان مدیرعامل و خزانه دار و «اشرف پورباقری» نیز به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

بر اساس این انتخابات «یعقوب دبیری نژاد» سمت نایب رئیسی و «سعیده دبیری نژاد» سمت دبیری هیئت مدیره را بر عهده گرفتند.

لازم به ذکر است از این پس کلیه اسناد و نامه‌های خبرگزاری و رسانه‌های استان هرمزگان تنها با مهر و امضای هیئت مدیره معتبر بوده و این گروه نمایندگی کلیه رسانه‌های استان در کل خواهد بود. جلسات رسمی .