مخالفت وزارت امور خارجه با فروش دلاری پروازهای داخلی به عراقی ها – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عنایتی دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل خلیج فارس در نامه ای خطاب به حسن خوشخو معاون هوانوردی و امور بین الملل وزیر امور خارجه نوشت. بین المللی سازمان هواپیمایی کشوری نه فروش Merc ی این هواپیما با غیرایرانی ها به ویژه عراقی ها مخالفت کرد.

در این نامه، وزارت امور خارجه در مورد دستورالعمل فروش بلیط هواپیما به دلار آمریکا به غیرایرانی ها، از جمله ۲ میلیون مسافر عراقی در سال، به ایران تبعیض قائل شد. او بیشتر عراقی هایی را که به ایران می روند، شناخته و اظهار داشته است آیندهاز اقشار کم درآمد این کشور هستند.

وزارت امور خارجه با استناد به تسهیلاتی در کشورهایی مانند ترکیه برای گردشگران خارجی، تخمین می زند که فروش بلیت پروازهای داخلی به دلار از رونق گردشگری بکاهد.

وزارت امور خارجه با فروش پروازهای داخلی به عراقی ها به دلار مخالف است