مخالفت شورای عالی محیط زیست با احداث پتروشیمی در میانکاله
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی پتروشیمی، مشخص است که بازدهی اقتصادی، همانطور که گفته شد، اصلا وجود ندارد. به عنوان مثال یکی از مشکلات ایجاد ۷۰ هزار شغل برای مردم استان است که اساساً اشتباه است و جمعیتی که اگر استان ساخته می شد به کار خود پایان می داد ۳۰۰ نفر بود.