محسن رضایی بزرگترین افتخار خود را بیان کرد
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) در توییتر نوشت: بزرگترین افتخار من فراگیری خدمت سربازی در مدرسه خمینی کبیر بود. مرد بزرگی که استثنایی بود و تاریخ ساز شد و خاستگاه جدیدی در تاریخ ایران ایجاد کرد. در برابر ستمگران و غارتگران و راه سعادت در برابر ما ایستاد.