محرومیت سه ساله ملی پوشان وزنه بردار کالپ کوراش بانوان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ستاد مبارزه با دوپینگ کشور، با صدای ایران نادو محمدهادی پورحسین ورزشکار وزنه برداری به دلیل استفاده از ماده ممنوعه گروه S1 (اندروستان دیول) به مدت سه سال از تاریخ ۱۳۰۱/۰۲/۱۷ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ سرقت شده است. همچنین صدف بیرانوند ورزشکار رشته کوراش به دلیل استفاده از ماده ممنوعه گروه S1 (نوراندروسرون) از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ لغایت ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ از هرگونه فعالیت محروم شده است.

طبق بند ۱۰.۸.۱ آیین نامه داخلی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران: «در صورت قبول تخلف کمتر از ۲۰ روز پس از دریافت اخطاریه و قبول آخرین دوره محرومیت، ورزشکار یا شخص دیگری می تواند. از کاهش یکساله تعلیق تعیین شده توسط ایران نادو بهره مند شوند.»

با توجه به پذیرش تخلفات ورزشکاران مشمول و همکاری با ایران نادو، مجازات های تعیین شده برای آنها از ۴ سال به ۳ سال کاهش یافت.