مجدی و قنبرزاده معاون بهاروند را نپذیرفتند – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرگزاری مهر و با نقل قول از سایت فدراسیون فوتبال در پی اعلام خبری در این باره ثبت نام آقای حیدر بهاروند بنابراین به انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال و معرفی نواب رئیس آنها اعلام شد میرشاد مجدی و منصور قنبرزاده نامزدی عنوان اول و دوم نواب آقای بهاروند را نپذیرفته اند.

لذا به دلیل عدم هماهنگی های لازم در این زمینه، نامزدی وی برای تصدی معاونت شد رئیس جمهور آقای بهاروند رد می شود.