ما از توان مردم برای حل معضلات اجتماعی استفاده می کنیم – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر تی، پنجمین همایش ملی ارتقای اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی ظهر امروز در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

احمد احمدیچ رئیس جمهور مدیر عامل سازمان خدمات رفاهی و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در این جلسه با اشاره به مسئولیت اجتماعی گفت: بخش زیادی از توصیه های دینی ما به مسئولیت های اجتماعی برمی گردد. ما باید پاسخگوی مسئولیت های خود باشیم.

وی با بیان اینکه خواستار حضور همه اقشار مردم برای حل معضلات و آسیب های اجتماعی هستیم، گفت: اگر می خواهیم آسیب های اجتماعی را حل کنیم باید بدانیم که این آسیب فقط با نگاه دولت حل نمی شود. هر کجا مردم مسئولیت اجتماعی خود را به عهده گرفتند، ما موفق بودیم.

احمدی رئیس جمهور تاکید بر این حاکمیت به کنار نهاد مردم و به عنوان پشتوانه قرار دارد، گفت: دولت باید به رشد نهال های جوانه زده نهادهای عمرانی کمک کند. ولی موضوع از نقطه‌ای شروع می‌شود که دولت می‌خواهد امور را در دست بگیرد و کارهای اجرایی انجام دهد. بجای وابسته به بگذار این نهال جای ریشه و شاخه باشد درخت بودن

وی آسیب های اجتماعی را دغدغه امروز شهر تهران دانست و گفت: مسیری را آغاز کرده ایم که به لطف خداوند ثمره آن را دیده ایم. آنجا که حضور مردم را دیدیم، ثمره اش را هم دیدیم. به همین دلیل است که ما همچنان از توانایی مردم برای حل مشکلات اجتماعی استفاده خواهیم کرد.