ماکارونی ۱۹۱ درصد گران شده است. از فروردین ۱۳۹۶ تا کنون ۹ برابر اقلام غذایی افزایش قیمت داشته ایم.
یک کارشناس برجسته بازار که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز هست به دیده بان ایران می گوید; عوامل متعددی در افزایش قیمت محصولات و مواد غذایی تاثیرگذار است و انتظار نمی رود که یک محصول در بازار فعلی افزایش قیمت نداشته باشد.