ماجرای کمک ۱.۵ میلیونی چیست؟


امشب کمک بلاعوض ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. اما با نزدیک شدن به مهلت پرداخت کمک بلاعوض، دو موضوع مطرح شده است، یکی ۱۰ برابر مبلغ کمک بلاعوض و دیگری پرداخت دو برابری مبلغ کمک بلاعوض در مهرماه.

ماجرای کمک ۱.۵ میلیونی چیست؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.