ماجرای فوران پاک پتروشیمی صدف چه بود؟!
هفته گذشته اعلام شد که پتروشیمی صدف خلیج فارس یکی از زیرمجموعه های گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس «پترول» برای اولین بار طراحی و ساخت مشعل محصور شده پاک را آغاز کرده است. صنعت پتروشیمی کشور