لوگوی تفصیلی صندوق جهانی حیات وحش + عکسبنیاد جهانی حفاظت از حیات وحش (GWC) متعهد به حفظ تنوع زیستی سیاره و نجات گونه های در خطر انقراض با حفظ مناطق وحشی و بکر این سیاره است. در صورت ببر دو دست دیده می شود که کنایه از مراقبت و محافظت است. شما همچنین حیوانات دیگری را پیدا خواهید کرد.