لبخند فارابی ۱۶ شهریور وارد نمایشگاه می شود


اشتراک صندوق لبخند فارابی از ۷ شهریور به مدت پنج روز کاری انجام می شود. با شرکت در پذیره نویسی صندوق لبخند، سرمایه گذاران می توانند با اطمینان از حفظ اصل سرمایه، از نرخ سود بالاتری نسبت به سپرده بانکی بهره مند شوند. لبخند فارابی یک صندوق قابل معامله (ETF) است و شما می توانید از طریق سامانه معاملات آنلاین کلیه کارگزاران ثبت نام کرده و از سرمایه گذاری های بدون ریسک بهره مند شوید.

پیام لبخند فارابی ۱۶ شهریور وارد بورس شد اولین بار در تجارت نیوز منتشر شد.