قدردانی وزیر ارشاد از حمایت بانک صادرات ایران از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب
بانک صادرات ایران با شعار «بانک صادرات ایران حامی یار مهربان» به عنوان بانک عامل و حامی سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با تجهیز شبکه گسترده خدمات بانکداری الکترونیک و صدور کارت های بانکی و بانکی. هدیه به نقطه از این نمایشگاه در اردیبهشت امسال نیز مانند گذشته حمایت کرده است.