قبرستانی با سنگ قبرهای شیشه ای را ببینید
گورستانی در اندونزی وجود دارد که به جای سنگ یا خاک، روی قبر شیشه می گذارند. شما می توانید به این قبرها نگاه کنید، مردم می توانند جسدی را ببینند که در حال پوسیدن است. این گورستان یکی از ترسناک ترین گورستان های جهان به حساب می آید. همه تحمل حضور در آنجا را ندارند. منبع: خبرفوری