قانون منع افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها، سیاستی ناکارآمد است


مهدی تابنده در گفت وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار داشت: همزمان با شیوع ویروس کرونا و تصمیم ستاد ملی کرونا ممنوعیت افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره بها تصویب شد که بر اساس آن مستاجران اجاره بها را افزایش می دهند. می تواند افزایش یابد. باید شکایت کنند اما باید گفت این قانونی که برای جلوگیری از افزایش اجاره بها تصویب شده بی اثر است.

وی افزود: اغلب می بینیم که برای اینکه در این زمینه مشکلی نداشته باشند، مالکان مجبورند مستاجران خود را به این بهانه که قصد فروش یا اجاره به اقوام و آشنایان را دارم و سپس به مستاجر دیگری، اجاره بها با قیمت بالاتر از خانه خارج کنند. . قیمت.” این نشان می دهد که این قانون نمی تواند بازدارنده ای برای افزایش اجاره بها باشد.

کارشناس اقتصاد و مسکن استان مرکزی با بیان اینکه وضعیت مسکن استیجاری وضعیت نگران کننده و جدی است، گفت: دستگاه های نظارتی باید با جدیت بیشتری بر عملکرد بنگاه ها نظارت داشته باشند و قانونگذار قوانینی را برای جلوگیری از اجاره بها یا قیمت مسکن تصویب کند.

تابنده با اشاره به ضرورت احیای قانون کاداستر گفت: بیش از ۱.۶ میلیون تا ۸۰۰ هزار مترمربع زمین ناخالص در ایران وجود دارد که با اجرای قانون کاداستر و کدگذاری اراضی، مشکل مسکن در ایران حل خواهد شد. کشور را می توان تا حدی حل کرد.”

وی لزوم اخذ مالیات بر مسکن خالی، مالیات بر درآمد یا مالیات مقطوع را از راهکارهای موثر برای جلوگیری از افزایش اجاره بها برشمرد و گفت: قانون قطعی برای کنترل اجاره بها در قوانین کشور وجود ندارد و این خلأ است که باید رعایت شود. برخورد کرد.” منحل شد.

انتهای پیام/
این را در صفحه اول پیشنهاد دهید