فرمانده قرارگاه شمال شرق نزاجا: دشمن کارهایی می کند که نمی بینیم
امیر سرتیپ رضا آذریان: دشمنان ما می دانند که با حمله نظامی نمی توانند با ما وارد جنگ شوند، بنابراین امروز با جنگ روانی وارد عمل شده اند و هر روز نقشه ای را اجرا می کنند. امروز نشانه دشمن نسبت به قرآنیان این است که بگذارند یک قرآن از خط خارج شود و دیگر رشد نکند.