فردوسی پور خطاب به کی روش: در حالی که اسکوچیچ سرمربی تیم ملی است، پست درباره تیم ملی غیرحرفه ای بود.
کی روش: من نمی خواستم برای خودم شغل ایجاد کنم یا به خودم پیشنهاد بدهم. من سال هاست با یک «مدیر رسانه ای» حرفه ای کار می کنم و او توجه من را به حمایت هواداران فوتبال ایران جلب کرد. از هر فرصتی برای قدردانی از هواداران فوتبال ایران استفاده می کنم.