عوامل محیطی خطر مرگ را پیش بینی می کنند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان



به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس روزانهمطالعه ای که توسط محققان دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک انجام شد نشان داد که قرار گرفتن در معرض سطوح بالاتر از میانگین آلودگی هوای فضای باز خطر مرگ را تا ۲۰ درصد و خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی را تا ۱۷ درصد افزایش می دهد.

استفاده از اجاق های چوبی یا نفت سفید برای پختن غذا یا گرم کردن خانه ای که تهویه مناسبی از دودکش ندارد، خطر کلی مرگ را به ترتیب ۲۳ و ۹ درصد و خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی را به ترتیب ۳۶ و ۱۹ درصد افزایش می دهد. به ترتیب. زندگی در خارج از کلینیک های پزشکی تخصصی و نزدیک جاده های شلوغ نیز خطر مرگ را افزایش می دهد.

این یافته ها از داده های بهداشت فردی و محیطی جمع آوری شده از ۵۰۰۴۵ نفر از روستاییان ساکن در شمال شرق منطقه گلستان به دست آمده است. همه شرکت کنندگان در مطالعه بالای ۴۰ سال سن داشتند و موافقت کردند که سلامت آنها در طی بازدید سالانه از محققانی که از سال ۲۰۰۴ کار می کردند، بررسی شود.

محققان می گویند آخرین تحقیقات آنها نه تنها عوامل محیطی را شناسایی می کند که بیشترین خطر را برای قلب و سلامت کلی ایجاد می کنند، بلکه شواهد علمی بسیار بیشتری نسبت به افراد در کشورهای کم درآمد و متوسط ​​نشان می دهد.

در مقایسه با افرادی که دسترسی آسان تری به خدمات پزشکی تخصصی دارند، افرادی که دورتر از کلینیک های دارای آزمایشگاه هستند کاتتریزاسیون آنها قادر به رفع انسداد شریان های مسدود هستند، زنده هستند، خطر مرگ ۱٪ برای هر ۱۰ کیلومتر وجود دارد. در گلستان اکثر مردم بیش از ۸۰ کیلومتر دورتر از چنین امکانات مدرن زندگی می کنند.

این مطالعه همچنین نشان داد که یک سوم از شرکت کنندگان در مطالعه که در فاصله ۵۰۰ متری از جاده اصلی زندگی می کردند، ۱۳ درصد افزایش خطر مرگ داشتند.

راجش دانتانسرپرست این مطالعه گفت: «مطالعه ما نقش عوامل محیطی مهم در آلودگی هوای داخلی و خارجی، دسترسی به خدمات بهداشتی مدرن و نزدیکی به جاده‌های پر سر و صدا و آلوده را در همه علل مرگ بررسی می‌کند.» میروبه خصوص در بیماری های قلبی عروقی.

محققان می‌گویند: «این نتایج نشان‌دهنده فرصت جدیدی برای سیاست‌گذاران بهداشتی است تا با کاهش تأثیر عوامل خطرزای محیطی مانند آلودگی هوا بر سلامت قلب و عروق، بار بیماری را در جوامع خود کاهش دهند.»

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، یک چهارم مرگ و میرهای امروزی در سراسر جهان به دلیل عوامل محیطی از جمله کیفیت نامناسب هوا و آب، عدم رعایت بهداشت و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سمی است.