علیرضا مقتدایی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران شد


به گزارش خبرگزاری فارس، هفدهمین دوره انتخابات شورای مرکزی اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران برگزار و اعضای این شورا انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، با برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی این تشکل دانشجویی، علیرضا مقتدایی به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران انتخاب شد.

به گزارش فارس، ترکیب سایر اعضای جدید شورای مرکزی به شرح زیر است:

معاون منشی: محمدصدرا افشاری
دبیر سیاسی: محمدامین ترابیچ
وزیر آموزش و پرورش: ساقی سادات جزایری
دبیر فرهنگی: کیمیا محمدزاده
منشی مالی: منصور مختاری
دبیر روابط عمومی: آیلار هاشمی
عضو علی البدل: علی عباسی
عضو علی البدل: رضا عزیزی

انتهای پیام/
این را در صفحه اول پیشنهاد دهید