عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: اطلاعیه سازمان سنجش درباره کنکور سال آینده نادرست است / کنکور سال آینده با نتیجه نهایی ۴۰ درصد گرفته می شود.
منصور کبگانیان گفت: تصمیم گیری برای برگزاری کنکور در سال آینده تصمیم مشخص، صریح و قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این تصمیم در ماه چهارم سال قبل اصلاح شد. ما دوست نداریم شک و ترس ایجاد کنیم و نباید فلسفه نظام آموزشی را دور زد.