عضو شورای خبرگان رهبری: همه باید ایران اسلامی را معجزه قرن نگه داریم
آیت الله رمضانی با بیان اینکه امروز دشمن در صدد ایجاد رسانه ای برای نادیده گرفتن دستاوردهای انقلاب اسلامی است، ادامه داد: نخبگان جامعه باید دستاوردهای علمی و نظامی را برای دانش آموزان تبیین کنند. نشستن ایران در یک طرف میز مذاکره در مقابل قدرت های جهانی، نشانه اقتدار نظام اسلامی است.