عصر نیمکره غربی رو به پایان است – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نخست وزیر اسبق انگلیس در سخنانی با بیان اینکه جهان به سمت تغییرات ژئوپلیتیک بین المللی پیش می رود و دوران هژمونی غرب به پایان خود نزدیک شده و به سمت چندقطبی شدن پیش می رود، گفت.

بر اساس این گزارش، «تونی بلر» در کنفرانسی که توسط مؤسسه انگلیسی-آمریکایی «دیچلی» برگزار شد، افزود که بزرگترین تغییرات ژئوپلیتیکی در قرن حاضر توسط چین انجام خواهد شد نه روسیه.

بلر ادامه داد: ما به پایان هژمونی غرب بر سیاست و اقتصاد نزدیک می شویم و جهان حداقل به دو قطب یا احتمالاً چندین قطب تبدیل خواهد شد. برای اولین بار در تاریخ معاصر، شرق می تواند در کنار غرب بایستد.

وی گفت: چین دومین قدرت بزرگ جهان است و مشارکت آن در اقتصاد جهانی بیشتر از روسیه است. چین در بسیاری از زمینه های فناوری از آمریکا پیشی گرفته و در برخی از آنها از آمریکا پیشی گرفته است.

نخست وزیر سابق انگلیس در عین حال گفت: روسیه و شاید ایران در آینده نزدیک به متحدان چین تبدیل شوند.

تونی بلر همچنین اختلاف مواضع کشورهای گروه ۲۰ در قبال اوکراین را هشداری برای غرب دانست.

وی خواستار برقراری رابطه با چین بر اساس اصل “قدرت در کنار مشارکت” شد و گفت: غرب باید هزینه های نظامی خود را افزایش دهد و آنقدر قدرتمند باشد که در هر سناریوی آینده با چین مقابله کند.