عزاداری با کاروان طبل و موسیقی غیرقانونی!


همه می دانیم که خرید طبل های ویژه محرم بیش از گذشته افزایش یافته است و استفاده از آن در دسته های عزاداری و تعزیه ها باعث برهم خوردن آرامش مردم و برهم زدن نظم عمومی می شود.

عزاداری با کاروان طبل و موسیقی غیرقانونی!

صداهای غیرمعمول عزاداری در شهر


هر ساله با فرا رسیدن ماه محرم حال و هوای پارس آباد مغان مانند سایر شهرهای کشور حال و هوای عزاداری به خود می گیرد و جوانان با شور و شوق فراوان خود را برای شرکت در عزاداری اباعبدالله الحسین آماده می کنند.

یکی از مواردی که در سال های اخیر در شهرستان پارس آباد مغان شدت گرفته است، استفاده بیش از حد از طبل و سنج در مجالس عزاداری است، به گونه ای که گاه مشاهده می شود با افزایش زنجیر بر تعداد طبل ها افزوده می شود. زنان و این مشکل به تدریج در حال افزایش است.

دست های عزادار نباید آسایش مردم را بر هم بزند

این روزها که در خیابان ها و کوچه ها قدم می زنیم صدای طبل از همه جا به گوش می رسد و اگر دقت کنید متوجه می شوید که چهار پنج کودک نیم قد در یک محله و یکی دو طبل بزرگ جمع شده اند. آنها یک باند زنجیره ای برای خود راه اندازی کرده اند.

صدای طبل است که در ساعات استراحت مردم مزاحم همسایه ها می شود.

همان طور که می دانیم عزاداری یک عمل مستحب است، اما آزار مردم در شرع حرام است و ایجاد صداهای عجیب با طبل و سنج باعث می شود بسیاری از مردم از این گونه عزاداری ها بیزار باشند و رنگ و بوی خدا را از عزاداری بزدایند.

متأسفانه عده ای در نیمه های شب و در ساعات استراحت شهروندان با برپایی کاروان و ایجاد سروصدای نامتعارف با طبل و آلات موسیقی غیرمجاز، آرامش مردم را برهم می زنند و نظم عمومی را بر هم می زنند و باعث می شوند که سایر شهروندان به مراسم مشکوک باشید باعث ناراحتی و سوء استفاده دشمنان می شود.

بر اساس اخبار دریافتی، هم اکنون برپایی کاروان های طبل، سنج و نواختن آلات موسیقی غیر مجاز در شهرستان پارس آباد ممنوع است و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

مجلس عزاداری

عزاداری با کاروان طبل و موسیقی غیرقانونی!