طولانی ترین قنات جهان در ایران (+عکس)
قنات زارچ با ۲ تا ۳ هزار سال قدمت و ۹۰ کیلومتر طول دارد و به عنوان یکی از طولانی ترین قنات های ایران شناخته می شود و از تیرماه ۱۳۸۳ به شماره ۱۴۸۳۰ در فهرست آثار ملی و به شماره ۱۴۸۳۰ به ثبت جهانی رسیده است. جولای ۲۰۱۵ و تجسم آن در شهر زارچ و دلیل نامگذاری آن است. به همین دلیل به قنات زارچ نیز معروف است و تعداد چاه های آن ۲۱۱۵ حلقه است.