شهرداری را با بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی تحویل گرفتم


محمود صفری اظهار داشت: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ شهرداری را با ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی تحویل گرفتم.

محمود صفری

شهردار اردبیل گفت: در ۱۰ ماه مدیریت شهرداری اردبیل بیش از ۳۷۱ میلیارد تومان از بدهی گذشته شهرداری اردبیل را پرداخت کرده ایم.

محمود صفری در جلسه رسمی شورای شهرداری اردبیل اظهار داشت: در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ شهرداری را با بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی تحویل گرفتم و اسناد مالی نیز در راه بود که از آن جمله می توان به بدهی ۹۲ میلیارد تومانی شهرداری اشاره کرد. بانک شهر و ۱۱۰ میلیارد تومان برای تامین اجتماعی مجموع این بدهی ها سنگین شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ بیش از ۶۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان منابع مالی در شهرداری هزینه شد و زمانی که در شهریور شهرداری را تحویل گرفتم ۳۷۱ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت کردم. بدهی این ۱۰ ماه

شهردار اردبیل به بدهی ۱۱۰ میلیارد تومانی شهرداری به تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده و مشارکت در سازمان تامین اجتماعی ۱۴ میلیارد تومان تخفیف پرداخت جرائم گرفتیم و ۳۳ میلیارد تومان آن است. به صورت اقساط پرداخت شده است.”

صفری ادامه داد: شهرداری نیز پس از قطعی شدن پرونده های تامین اجتماعی به ویژه در ماده ۱۰۰ درصدد تسویه بدهی است و علاوه بر آن دو ملک شامل درمانگاه شهریار و کوره آجرپزی نیز برای فروش گذاشته شده است. این کار را کردیم تا بدهی شهرداری تسویه شود.

وی افزود: در حال حاضر ماهانه ۶ میلیارد تومان اقساط به شهرداری پرداخت می کنیم که امیدواریم انسداد حساب پیمانکاران و مشکلات آنها هر چه زودتر برطرف شود.

شهردار اردبیل گفت: هیچ کاری برای متوفیان انجام نمی دهیم زیرا پرونده آنها در دست قاضی است و برای تخلفات صورت گرفته حکم نهایی صادر می شود اما در انتخاب با کاستی ها و نقص هایی مواجه بودیم. مدیران و سعی کرده ایم افراد سالم و کارآمد را برای آنها انتخاب کنیم.» حوزه های مدیریتی را انتخاب کنید.

صفری با اشاره به شفافیت لایحه راه اندازی شهربازی در باغ بهشت ​​شورابیل تصریح کرد: از طریق EPC این پروژه به همراه محوطه سازی به سرمایه گذار واگذار می شود تا سود و زیان مشارکت سرمایه گذاران را شفاف ببیند. یک شاهد

محمود صفری: شهرداری را با 500 میلیارد تومان بدهی تحویل گرفتم

شهرداری را با بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی تحویل گرفتم