شهرداری از حقوق شهرداری تبریز بی خبر است!


به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمدحسن آسوتچی در جلسه امروز شورا با تاکید بر اینکه «شفافیت» کلید واژه برنامه ها و دغدغه های شورای ششم است، اظهار داشت: با انتقاد از معضل کمبود خدمات بهداشتی و درمانی در سطح شهر به ویژه مناطق ترافیکی. مانند ۱۷ شهریور و بازار شهردار تبریز در جریان است که برای حل این معضل مهم شهری طرح های جدید و کاربردی را در دستور کار قرار دهد.

خزانه دار شورای شهر تبریز که از عدم دسترسی اعضای شورای شهر به سامانه حقوق و دستمزد و حساب شهرداری گلایه داشت، خواستار تسریع در مطالبه شهر شد.

انتهای پیام/
این را در صفحه اول پیشنهاد دهید