شهربازی های اردبیل استاندارد شد


هاشم علایی معتقد بود: کلیه تجهیزات مورد استفاده در شهربازی ها و شهربازی های استان مشمول مقررات استاندارد اجباری است.

هاشم علایی

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل اعلام کرد: کنترل دقیق استاندارد تجهیزات مورد استفاده در میادین و مراکز بازی شهرستان های این استان با همکاری شهرداری ها و بهره برداران این واحدها آغاز شده است. و تاکنون ۱۰۰ دستگاه از این دستگاه ها و تجهیزات ایمن شده و گواهینامه استاندارد دریافت کرده اند.

هاشم علایی کلیه تجهیزات مورد استفاده در شهربازی و شهربازی استان را تابع مقررات استاندارد اجباری دانست و گفت: با توجه به آغاز فصل بهره برداری از این تجهیزات و مراکز، نظارت و بازرسی از آنها آغاز شده است.

وی بیان کرد: اطمینان از شرایط استفاده ایمن شهروندان و استاندارد بودن این تجهیزات و مراکز به صورت مستمر از طریق سامانه نظارت و نظارت بر فعالیت آنها توسط شرکت های تخصصی در استان رصد می شود.

مدیر کل استاندارد استان اردبیل افزود: کلیه تجهیزات مستقر در شهربازی های استان در طول سال و طبق برنامه زمان بندی شده توسط شرکت های معاینه فنی تایید شده سازمان ملی استاندارد ایران مورد بازدید فنی قرار می گیرند.

وی با تاکید بر لزوم اخذ گواهی ایمنی تجهیزات شهربازی و شهربازی مطابق با اجرای مصوبه شورای استاندارد استان اردبیل در سال جاری، خواستار تعیین استاندارد تخصیص تجهیزات شهربازی بدون پروانه بهره برداری از سوی مالکان و محدود کردن بهره برداری از این تجهیزات توسط شهرداران.

علایی همچنین از شهرداری های استان اردبیل خواسته است تا از فعال سازی وسایل و وسایل بازی بدون اخذ استاندارد و گواهی ایمنی جلوگیری کنند.

وی افزود: شهرداران و متصدیان آن ها مسئول بروز هرگونه حادثه در وسایل و مراکز ناایمن شهربازی هستند و همچنین از مردم می خواهیم از وسایل بازی و فضاهای بازی ایمن استفاده کرده و گواهی ایمنی معتبر از این مراکز را الزامی کنند.

مدیر کل استاندارد استان اردبیل نیز گفت: گواهی ایمنی اعطا شده به تجهیزات شهربازی یک ساله است و برای شروع به کار در سال جدید باید مجدداً گواهی ایمنی جدید اخذ شود.

وی بیان کرد: مالکان و بهره برداران تجهیزات شهربازی موظفند گواهی ایمنی معتبر را به مردم نشان دهند و از این تجهیزات مطابق با استانداردهای تعریف شده استفاده کنند و اپراتورهای آموزش دیده با دانش فنی لازم را به کار گیرند.

علایی خواستار استانداردسازی تجهیزات بازی و سرگرمی نصب شده در شهربازی های سرپوشیده و پاساژها و مراکز خرید شد و اظهار داشت: مراجع صدور مجوز این مراکز باید برای استانداردسازی تجهیزات با اداره کل استاندارد همکاری کنند، زیرا استفاده از این تجهیزات بدون نیاز است. گواهی ایمنی تخلف است

هاشم علایی: پارک های موضوعی اردبیل استاندارد شدند

شهربازی های اردبیل استاندارد شد