شناسایی ۱۰۰ متقلب انتخاباتی در کشور / دادگاه ۳۰ نفر را محکوم کرد
مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان: شورای نگهبان در احراز، تأیید یا رد صلاحیت ها تحت تأثیر جناح ها و احزاب سیاسی نیست و هیچ شخصیت سیاسی یا غیرسیاسی نمی تواند مدعی نفوذ و لابی گری بر شورای نگهبان در این شورا باشد.