شناسایی تب کریمه کنگو در ۱۶ استان
وزارت بهداشت: تب کریمه کنگو در ۱۶ استان کشور شناسایی شده است. اگر درمان تب کریمه کنگو به تاخیر بیفتد منجر به مرگ بیمار می شود. امکان انتقال تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از شخص ثالث وجود دارد. این حیوان دو هفته است که به ویروس تب کریمه کنگو مبتلا شده و علائم آن شامل کمردرد و تب است.