شماره تلفنی که مشکلات تولید کشور را حل می کند
یکی از فعالان تولیدی کشور در سخنانی از اقدامات ستاد قضایی دبیر اقتصاد مقاومتی به عنوان راه حل بسیاری از مشکلات صنعت کشور یاد کرد و گفت: در هر زمانی از شبانه روز که تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل هستند. با مشکل مواجه می شوند، با معاون دادستان کل کشور تماس می گیرند و مشکل خود را با آنها در میان می گذارند و واقعاً برای حل مشکل جدی هستند.