شرکت شهرک های صنعتی بابت اصل زمین از سرمایه گذاران هزینه ای دریافت نمی کند


مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اردبیل گفت: هزینه ساخت زیرساخت ها در شهرهای صنعتی بسیار بیشتر از قیمت دریافتی از سرمایه گذاران است که برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی انجام می شود.

احلی

محمد اهلی با اعلام این موضوع گفت: در شهرهای صنعتی قیمت زمین به صورت رایگان محاسبه می شود و آنچه از سرمایه گذاران دریافت می شود مربوط به دریافت بخشی از هزینه های زیرساختی ایجاد شده در آن است که این دریافتی ها به آن هم نمی رسد. هزینه ها

وی افزود: اگر هزینه ساخت زیرساخت را همراه با قیمت زمین منطقه ای محاسبه می کردیم، قیمت حق کاربری در شهرهای صنعتی چند برابر قیمت فعلی می شد که البته مانع حضور سرمایه گذاران در شهر می شود. استان

اهلی ادامه داد: این شرکت نه تنها از واگذاری ها بی بهره است، بلکه از تمامی توانمندی ها و اعتبارات ملی، استانی و داخلی برای تامین و تکمیل زیرساخت ها در شهرهای صنعتی استفاده می کند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اجرای آن را حمایت از سرمایه گذاران و افزایش تولید و اشتغال دانست و افزود: برای حمایت از فعالان اقتصادی اقداماتی از جمله واگذاری زمین به صورت نقد و اقساط و سایر برنامه های حمایتی در شهرها صنعتی سازی برای افزایش میزان سرمایه گذاری انجام می شود. در نتیجه تولید و اشتغال در استان افزایش می یابد.