سیل یزد/ خسارت به ۲۲۰ خانه
میراث فرهنگی استان یزد: پس از بارش شدید باران های موسمی در چندین منطقه استان یزد شاهد آبگرفتگی در تمامی مناطق و آبگرفتگی معابر، منازل و مغازه های سطح شهر بودیم که خسارت زیادی به ساختمان های ناایمن و فرسوده شهر یزد وارد کرد. از جمله بافت تاریخی یزد. .