«سیاه چاله» به زبانی بسیار ساده و علمی: ماجرای این کشف شگفت انگیز چیست؟!
تا قبل از انیشتین، دانشمندان فکر می کردند که فضا یک «خلاء» است و هیچ تأثیری بر اجسامی که در آن حرکت می کنند ندارد. اما انیشتین می گفت فضا دارای بافتی پنهان و کیفیتی کشسان یا منعطف است… جان مایکل می گفت اگر جسمی با قطر ۵۰۰ برابر قطر خورشید وجود داشته باشد، چنین جسمی گرانش و فرار بسیار بالایی خواهد داشت. سرعت داشته باشد و تمام نوری که از چنین جسمی ساطع می شود به دلیل گرانش جسم به خود این جسم برمی گردد و چون نور از ستاره خارج نمی شود نمی توانیم اطلاعاتی در مورد این جسم به دست آوریم. توسط “بینایی”.