سنجش معلم چه زمانی اجرا می شود؟ – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، وزیر آموزش و پرورش به این طرح اشاره می کند رتبه بندی معلم وی گفت: معلمان نگران رتبه بندی نباشند و روند در حال انجام است.

خبر صداوسیما گزارش داد: یوسف نوری در جلسه ای در روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ گفت: مراحل طراحی. رتبه بندی معلم بر اساس پیش بینی در تمامی استان ها انجام و کارهای مربوطه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

نوری افزود: سنجش معلمان مهرآفرین نیز در حال انجام است و اولین پرداخت به معلمان از یکشنبه هفته آینده آغاز می شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: موضوع پرداخت پاداش به بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ نیز با بحث نقدینگی مواجه است که دیروز با رئیس جمهور مطرح و پیگیری شد.

نوری: معلمان علیرغم همه کمبودها در سال تحصیلی جدید با قدرت به روند آموزش ادامه خواهند داد.