سردار نقدی: این انقلاب جای خود را در دل ها باز کرده و اثرگذار است/ برخی فکر می کنند با یک سری حرف و مصاحبه و فیلم می توانند انقلاب اسلامی را در اذهان مردم جهان بد جلوه دهند.
به گفته معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران در کجای دنیا فردی را پیدا می کنید که ۴۰ سال رئیس جمهور و رهبری یک کشور بوده و همه امکانات را داشته باشد اما در خانه ای محقر زندگی کند؟ کسانی هستند که چند روز بعد از نخست وزیری و رئیس جمهور شدن، تمام ثروت کشور را به جیب خود می اندازند و می روند، اما رهبر ما ساده ترین زندگی را در پایین ترین سطح جامعه می خواست.