سخنگوی وزارت امور خارجه: تضمین منافع اقتصادی برجام برای جمهوری اسلامی را می خواهیم
کنعانی: در حال حاضر مذاکرات تکمیل شده و جمهوری اسلامی آماده بازگشت به توافق است. مشروط بر اینکه طرف مقابل به تعهدات خود پایبند باشد و حقوق ملت بر اساس برجام تضمین شده است، به ویژه در مورد تحریم های اعمال شده علیه ملت ایران در قالب قطعنامه های شورای امنیت و اقدامات یکجانبه آمریکا.