ستاد اربعین: زائران اربعین برای رفت و آمد به مرزها باید از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند.
رئیس ستاد اربعین حسینی: جابجایی زائران اربعین حسینی به دلیل تقارن زمانی با اوج سفرهای داخلی در پایان شهریور ماه، ظرفیت حمل و نقل عظیمی را می طلبد و حمل و نقل عمومی کشور نمی تواند پاسخگوی این حجم از تقاضا باشد. به زائران توصیه می شود حتی الامکان با وسایل نقلیه شخصی خود به مرز تردد کنند.