سامانه بارشی در استان تهران تا روز سه شنبه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به اینکه زمان شروع سامانه از فردا دوشنبه ۱۹ مرداد لغایت سه شنبه ۲۰ مرداد ماه پیش بینی می شود، گفت: وقوع بارندگی و رعد و برق در مناطق مستعد احتمال وقوع بارش باران و رعد و برق در مناطق مستعد پیش بینی می شود. در تگرگ و وزش باد شدید یکی از خطراتی است که ما انتظار داریم.