سازمان سنجش: نظارت و شناسایی داوطلبان متقلب در کنکور / داوطلبان نباید گرفتار معامله گران شوند.
داوطلبانی که برای آزمون نمونه دولتی برنامه ریزی کرده اند و سعی کرده اند ظرف یک سال یا حتی سال ها قبول شوند و با صرف وقت و انرژی آماده شرکت در کنکور هستند و خانواده ها انتظار دارند در رقابتی سالم و امن شرکت کنند و شاهد تحقق عدالت آموزشی باشند. در یک جامعه باشید.