ساخت ۴۱۶ واحد آموزشی در اردبیل


محمدی ادیب ادامه داد: ۴۱۶ واحد آموزش و پرورش در استان اردبیل با کمک مدرسه سازان استان اردبیل ساخته و تحویل شده است.

کلاس مدرسه

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: تا مهرماه سال آینده کلیه مدارس بتنی و سنگی استان اردبیل برچیده می شود.

حسن محمدی ادیب اظهار داشت: برنامه ریزی ها به این شکل است تا بتوانیم تا مهرماه سال آینده تمامی مدارس بتنی و خشتی استان را برچیده و شاهد ارائه خدمات مطلوب به دانش آموزان استان به عنوان یک کار خطیر و حساس باشیم. و ماموریت

وی بیان کرد: اجرای ۱۹۱ پروژه عمرانی در حوزه های مختلف آموزشی، تربیتی و ورزشی در استان اردبیل مبنای کار است و در تلاش هستیم تا پروژه ها را به فاز عملیاتی برسانیم و در این زمینه تخصیص اعتبارات بهبودی برای بهسازی و توسعه اتاق های آموزشی در دستور کار است، کارهایی وجود دارد که باید انجام شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل تصریح کرد: تامین اعتبار و محرومیت از منابع برای ایجاد فضاهای آموزشی نیمه تمام و تکمیل و راه اندازی شرایط لازم اولویت اساسی و مهم است و در این زمینه داریم. تلاش برای رفع کمبود فضاهای آموزشی در مدارس و جلوگیری از تخریب و بازسازی فضاهای آموزشی.

محمدی ادیب ادامه داد: ۴۱۶ واحد آموزش و پرورش استان اردبیل با کمک خیرین برای مدرسه سازی در استان اردبیل ساخته و تحویل شده است و ۸۴ پروژه نیز در این منطقه در حال ساخت است که امید است با مشارکت و همکاری خیرین، اجرای پروژه های مدرسه سازی در استان اردبیل ادامه خواهد داشت و شکل می گیرد.

وی بیان کرد: امیدواریم در توسعه پروژه های اجرایی ساخت مدارس و با تامین اعتبارات توسعه و دستیابی به اهداف مورد نظر موفق باشیم. این موضوع در حال حاضر یکی از اولویت های اساسی و مهم است و باید تمهیدات خاصی اندیشیده شود تا در این راستا به کار گرفته شود.

دانشجو

ساخت ۴۱۶ واحد آموزشی در اردبیل