ساحل بکر جویبار برای گردشگری مناسب است – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر رضا علیخانی عصر سه شنبه در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در شهرستان. جویباربا با اشاره به اینکه بافت های فرسوده و شبکه های آبرسانی در نهرها و کوه ها خیل باید اصلاح و بازنگری شود، گفت: امکانات گردشگری مناسبی در سواحل این شهرستان وجود ندارد.

وی افزود: در سال های اخیر مناطق ساحلی به نهادها و افراد خاصی اختصاص یافته است که متأسفانه در مورد این مناطق تصمیمی گرفته نشده و اقدام خاصی صورت نگرفته است.

علیخانی ادامه داد: کیفیت و مشخصات فنی پایین است راه های روستای فرعی و بین روستایی یکی از چالش ها و دغدغه های مردم منطقه است.

وی یکی دیگر از مشکلات جویبار را حادثه خیز بودن محور اصلی این شهرستان عنوان کرد و او انجام داد وی افزود: متاسفانه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم معابر و رودخانه ها انجام شده است.