سابلان فابریک با حمایت هیئت عالی صنایع سازماندهی شده است


بهروز زلالی گفت: پارچه سبلان با حمایت شورای عالی صنایع در حال ساماندهی است تا بتوانیم به تمام اهداف خود در این حوزه برسیم.

سیم
مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و شعب کشوری استانداری اردبیل گفت: کارخانه پارچه سبلان با حمایت هیأت عالی صنایع ساماندهی می شود تا بتوانیم به همه اهداف خود در این حوزه برسیم.

بهروز زلالی مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و شعب کشوری استانداری اردبیل در جمع خبرنگاران در اردبیل گفت: پارچه سبلان با حمایت شورای عالی صنایع در حال ساماندهی است تا بتوانیم به تمام اهداف خود در این حوزه برسیم. برای رسیدن به

وی تصریح کرد: هیئت نظارت بر صنایع از نظر قانونی مستقل است و ایجاد آن با هدف اجرای قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها در کشور است.

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و ادارات کشوری استانداری اردبیل تصریح کرد: در روزهای اخیر شورای پشتیبانی صنعت در کارخانه پارچه سبلان مستقر شده و در تلاش هستیم تا کارخانه به روال عادی برگردد و توافقات لازم انجام شود. ساخته شده است و امیدواریم شاهد تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم.

زلالی تصریح کرد: پرداخت مطالبات کارگران و بیمه و بیمه تکمیلی در کارخانه پارچه سبلان در دستور کار قرار گرفته و برنامه ریزی شده است تا کارخانه پارچه سبلان در اسرع وقت به سود و بازدهی کامل دست یابد و بتوانیم شرایط لازم برای بهبود وضعیت را فراهم کنیم. وضعیت کارخانه و احیای آن

وی تصریح کرد: هیأت عالی حمایت از صنایع که از حمایت های قانونی و مالی دولت برخوردار است، تلاش می کند با استفاده از این حمایت ها، تولید را در کارخانه به سطحی نزدیک به ظرفیت واقعی کارخانه برساند و امیدواریم شاهد این موضوع باشیم. تحقق اهداف مورد نظر در آینده نزدیک.بهبود وضعیت کارخانه پارچه سبلان.

سابلان فابریک با حمایت هیئت عالی صنایع سازماندهی شده است

سابلان فابریک با حمایت هیئت عالی صنایع سازماندهی شده است